Bålforbud

Skogbrann - Klikk for stort bilete

 

Vær aktsom!

Så tørt som det er no skal det veldig lite til for å starte ein brann. Kvar enkelt av oss må vise aktsomheit og opptre på en slik måte at brann ikkje oppstår. Det gjeld alle, heile tida og over alt.

Aktsomhetsplikta innebær at ein tek førehaldsreglar for å redusere sannsynligheita for brann og begrense skadane dersom brann skulle oppstå. Oppgjort eld må ikkje forlatast før den er fullstendig sløkt.

Bålforbudet

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjere opp eld i eller i nærheita av skog og anna utmark uten å informere  kommunen. Det er opp til kvar enkelt å vurdere sikkerheita og ivareta aktomsomheitprisippet.

Bruk sunn fornuft!