Eigedomsskatt 2018 - Offentleg ettersyn

Osen gard 1 - Klikk for stort bilete

Liste over eigedomar med tilhøyrande eigedomsskatt og takst er i perioden 01.03. – 12.04.2018 lagt ut til offentleg ettersyn i Gaular kommune, tenestetorget, jf. eigedomsskattelova §§ 14 og 15.

 

Frist for klage på eigedomsskatten er 15.04.2018. I samsvar med eigedomsskattelova § 19 er det klagerett på årleg utskriving av eigedomsskatt, dersom det ikkje har vore klaga på same grunnlag tidlegare.

Ei eventuell klage kan sendast til:

postmottak@gaular.kommune.no

eller

Gaular kommune

Vadheimsvegen 15

6973  SANDE