Forskrift om felles adressesystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal, Sogn og Fjordane – Utlegging til offentleg høyring

Gaular kommunestyre vedtok i sak nr. KS-007/18 den 15.02.2018 å legge forslag til forskrift om felles adresseringssystem for kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal ut på offentleg høyring.

Forskrifta utfyller gjeldande lovverk som gjeld overgang frå matrikkeladresse til vegadresse. Dokumenta ligg tilgjengeleg for gjennomsyn her, og i papirformat på kommunehuset på Sande - på tenestetorget og biblioteket.

Frist for høyring er sett til 30. april 2018.

Vedtak i kommunestyret om adresseendring (PDF, 392 kB)

Forslag til felles adresseforskrift (L)(229136) (PDF, 473 kB)