Kulturminneplan i Gaular

Gaular kommune har fått tilskot til å utarbeide ein kulturminneplan for kommunen. Klikk deg inn på lenka for meir informasjon om kulturminneplanar. Lag og organisasjonar kan spele inn forslag til tema for kulturminneplanen. Privatpersonar er også velkomne til å delta i dette arbeidet.

Ta kontakt med Oppvekst og kultur ved Birgitte Refvik på tlf 577 18 542 eller e-post birgitte.refvik@gaular.kommune.no ved spørsmål innan 15.februar om de ønskjer å bidra med arbeidet