Planarbeid fylkesveg 57 – varsel om synfaringar

Utsnitt reg.plan fv.57 - Klikk for stort bilete

 I tilknyting til planarbeidet for ny fylkesveg 57 mellom Storehaug og Båtevik vert det gjennomført synfaringar på dei alternative veglinjene.

Frå og med 21. august og utover hausten vil fagfolk frå Norconsult sjå på mellom anna naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv.

Meir informasjon:

https://www.gaular.kommune.no/aktuelt/reguleringsplan-for-fylkesveg-57-storehaug-batevik.33624.aspx.