Fastlege

Fastlegeordninga gjev alle innbyggjarar i Noreg rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggarar på eiga liste.

Bestilling av legetime

Bestilling av time hjå fastlegen din gjer du på dagtid mellom kl 08.00 - 15.30,

tlf. 57 71 82 40

 

Du kan også bestille time på nett:

 

http://www.fastlegekontoret.net

 

 

Her kan du få utført mange av  tenestene som du vanlegvis får utført via telefonen når du kontaktar legekontoret. Det gjeld timebestilling, fornying av reseptar, visse attestar, rekvisisjonar og meldingstenester. Dsse tenestene kan vere eit godt alternativ dersomdet er telefonkø. Legekontoret prøver å svare på alle internett-henvendelsar så raskt som mogeleg og garanterer at det som er motteke før kl 13.00 besvarast same arbeidsdag, dvs innan kl 15.30

 

Akutt hjelp

  • Ring 57 71 61 13 (dagtid)
  • Ring 57 71 61 13 (kveld og helg)

 

Gaular kommune er med i den interkommunale legevaktordninga

SYS IKL

 

 

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden til HELFO.