Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0-6 år, skulehelseteneste, og helsestasjon for ungdom og studentar. I Gaular kommune har vi 1,5 stilling for helsesøster, og kontoret har opningstid kvar dag.

Klikk for stort bilete

Helsestasjonen finn du i første etasje på helse- og sosialetaten.

Telefonnummer: 57 71 82 70

Postadresse: Førdevegen 15, 6973 Sande