Kulturbygg - tilskot

Tilskot frå den desentralisert ordninga for tilskot til kulturbygg skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd.

Kulturbygg - søknadsfrist 01.04.2018