Barn og familie

Tenester som Gaular kommune har til barn, unge og deira familiar er lista opp under teneste i høgre kant.

 

Publisert av Anne-Karin Folkestad. Sist endra 04.02.2010

Snarvegar: Barnehagane i Gaular - Grunnskulane i Gaular - SFO - Barnevern

Tema som er knytt til barn og familie:

 

Familiekontoret hjelper alle som treng å prate om vanskelige forhold i familien.

 

Familekontoret i Førde held til på Prestebøen 8. Kontoret dekker kommunane: Flora, Hyllestad, Askvoll, Solund, Høyanger, Balestrand, Fjaler, Jølster, Naustdal, Gulen, Gaular, Førde.

Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Lag PDF
Skjema (1)
Gaular kommune, Vadheimsvegen 15, 6973 Sande Tlf. 57 71 85 00 Faks 57 71 85 01 postmottak@gaular.kommune.no