Skjemaoversikt

Her finn du ei oversikt over skjema tilgjengeleg per i dag. Elektroniske skjema kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Bustad og eigedom
Bålbrenning
Helse og omsorg
Landbruk
Løyve
Ymse > Skjema for tilsette
Skule og barnehage
Vatn, kloakk og renovasjon
Ymse