Personalpolitikk- dokument

 

Rekvikfossen - Klikk for stort bilete Kvame med Storehesten i bakgrunnen - Klikk for stort bilete Dalsfjorden - Klikk for stort bilete Løfallselva - Klikk for stort bilete

 

 

 

 


I  Gaular kommune er det til ei kvar tid tilsett over 260 tilsette som arbeider innan mange ulike fagområde.

Dette betyr at vi har behov for ein medviten personalpolitikk som ivaretek dei utfordringar vi står overfor i høve til kompetanseutvikling og rekruttering. I arbeidet med personalpolitikken er det utarbeidd ulike reglement, retningslinjer og skjema. Det arbeidast med å revidere nokre av reglementa som ligg her, medan nye reglement vil komme til etter kvart.

 

Organisasjonskart Gaular kommune

 

 

 

 

 

 

 

SYS-samarbeidet består av 10 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn SYSIKT, er med sine 17 tilsette blant dei største og leiande IKT- miljøa i Sogn og Fjordane. Samarbeidet har som overordna visjon å utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape kvalitativt gode tenester til innbyggjarar og næringsliv, samt ei tilgjengeleg og effektiv forvaltning.