Personalpolitikk- dokument

 

Rekvikfossen - Klikk for stort bilete Kvame med Storehesten i bakgrunnen - Klikk for stort bilete Dalsfjorden - Klikk for stort bilete Løfallselva - Klikk for stort bilete

 

 

 

 


I  Gaular kommune er det til ei kvar tid tilsett over 260 tilsette som arbeider innan mange ulike fagområde.

Dette betyr at vi har behov for ein medviten personalpolitikk som ivaretek dei utfordringar vi står overfor i høve til kompetanseutvikling og rekruttering. I arbeidet med personalpolitikken er det utarbeidd ulike reglement, retningslinjer og skjema. Det arbeidast med å revidere nokre av reglementa som ligg her, medan nye reglement vil komme til etter kvart.

 

Organisasjonskart Gaular kommune

 

 

 

 

 

 

Publisert av Anne-Karin Folkestad. Sist endra 12.08.2016