Kommunale planar

Alle kommunar skal ha ein overordna og heilskapleg kommuneplan. Og som del av denne inngår fleire kommunedelplanar.

Vi vil samarbeide med både offentlege instansar og private aktørar i planprosessen. Det er ei rekkje lovkrav til korleis arbeidet skal foregå, samt fleire retningsliner og reglar for utforming av innhald. I planen og prosessen kan kommunen forme overordna visjonar og mål for ei god utvikling vidare i Gaular.

Reguleringsplanar

Budsjett Økonomi
Rekneskap Årsmelding

Reguleringsplanar

Kommuneplan (PDF, 7 MB)

Planar på ettersyn

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016 - 2019 (PDF, 786 kB)

Kommunedelplan anlegg, idrett og friluftsliv (PDF, 3 MB)


 Rullering av vedtektene for barnehagane i Gaular

Gaular Næringspark - detaljreguleringsplan

   

Kontakt

$(TITTEL)
  • Tlf: 57718500
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post:  
bilde av personen: Atle Fasteland
Rådmann
  • Tlf: 57718513
  • Mob: 99564610
  • E-post: