Kommunale planar

Alle kommunar skal ha ein overordna og heilskapleg kommuneplan. Og som del av denne inngår fleire kommunedelplanar.

Vi vil samarbeide med både offentlege instansar og private aktørar i planprosessen. Det er ei rekkje lovkrav til korleis arbeidet skal foregå, samt fleire retningsliner og reglar for utforming av innhald. I planen og prosessen kan kommunen forme overordna visjonar og mål for ei god utvikling vidare i Gaular.

Kommunale planar
Kommunedelplan for anlegg, idrett og friluftsliv (.PDF, 12 MB)

 

Reguleringsplanar
Reguleringsplanar
Temaplanar
Trafikktryggingsplanen (.PDF, 786 kB)
Ruspolitisk plan (.PDF, 2 MB)
Budsjett - økonomiplan - årsmelding
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (.PDF, 2 MB)
Investeringsbudsjett 2019 (.PDF, 2 MB)
Prisliste 2019 (.PDF, 707 kB)

 

 

 

  

Kontakt

bilde av personen: Atle Fasteland
Rådmann
  • Tlf: 57718513
  • Mob: 99564610
  • E-post: