Aktivitetsmidlar 2018

Gaular kommune delar ut aktivitetstilskot til lag og organisasjonar. Føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til aktivitet og tilskipingar i Gaular kommune. Aktivitet for barn og unge vert prioritert. Søknadsfrist: 1. november.