Aktivitetsmidlar - søknadsfrist 1. november

Klikk for stort bileteAktivitetsmidlane i Gaular skal stimulere til aktivitet og tilskipingar.

Aktivitetar for born og unge vert prioritert. Tilskotet vert ikkje gjeve til ordinær drift, men til oppstart eller gjennomføring av konkrete prosjekt, aktivitetar eller underskotsgaranti.
Lag og organisasjonar kan søke om aktivitetsmidlar.

Det vert delt ut kr. 20 000 kvart år.

Retningslinjer (PDF, 7 kB) 
Søknadsskjema