Gaular kommune har teke i bruk faktura på Vipps

Faktura på vipps er ein avtale mellom kunde og vipps.   Om du har Vipps men  ikkje ønskjer å motta faktura på Vipps  går du  inn på Vipps - profil – Betalingsval - der er det to val som du kan slå av.

Motta rekningar i Vipps - den må vere slått av
Efaktura i nettbank og Apper - må vere slått av

Dersom du ikkje ynskjer å  få faktura på Digipost  må du gå inn på  Norge.no - digital borgar - reservasjon