Innsamling av landbruksplast i Bygstad, Sande og Viksdalen

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenden Miljø startar innsamling av landbruksplast i veke 15 i Bygstad og på Sande. I Viksdalen vert innsamlinga i veke 22. Innsamlinga er eit samarbeid mellom Tenden Miljø og Bondelaget.

Leveringsstad Bygstad og Sande:

  • Sande: ved Uteseksjonen/gjenvinningsstasjonen på Sande
  • Bygstad: ved Fauske og Hjelmeland samdrift

Plasten må leverast 8. april og/eller 9. april

 

 

Leveringsstad i veke 22 i Viksdalen.

Dato og leveringsstad vert annonsert seinare.

 

Fylgjande reglar skal overhaldast:

  • Rundballeplast skal vere fri for ureining
  • Rundballeplast skal sorterast i farga og kvit plast
  • Storsekk kan leverast, men skal pakkast for seg sjølv - skal ikkje blandast med rundballeplast

 

  • Anna plast skal leverast på anna måte, og ikkje ilag med denne leveringa.
  • Rundballenett er restavfall, og skal ikkje leverast saman med rundballeplasten.
  • Det er særs viktig at reglane for sortering vert fylgjde. Ordninga er avhengig av at alle sorterer rett.

 

 

...