Klagerett på adressenamn i Gaular


Klikk for stort bilete

Gaular formannskap vedtok den 22.08.2019 i  sak nr. FS-199/19  (PDF, 147 kB)

å ta klage frå kartverket delvis til følgje. Dette gjeld skrivemåten av namna Sygnevegen, Løfall og Hovslåttevegen.

 

Vedtaket er gjort i samsvar med stadnamnlova og kan klagast på etter § 12 i lova av den som har slik klagerett.

 

Klagefrist er 10. oktober 2019 og klage vert å sende skriftleg til Gaular kommune,

Vadheimsvegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord eller til e-post postmottak@gaular.kommune.no

 

 

Sygnevegen er adressenamn på veg med adressekode 1607,

Løfall er adressenamn på veg med adressekode 1658, jamfør

Hovslåttevegen er adressenamn på veg med adressekode 1665, jamfør

Kontakt

bilde av personen: Trond Hegrestad
avd.ing. oppmåling
  • Tlf: 57718523
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: