Kulturpris 2019

Klikk for stort bileteGaular kommune oppmoder personar, lag og organisasjonar om å sende inn framlegg til kandidatar til Kulturprisen 2019. Kulturprisen kan gjevast til personar, lag og organisasjonar eller grupper med særskilt engasjement for kulturlivet i kommunen. Send framlegg med grunngjeving til postmottak@gaular.kommune.no innan 1. november.