Offentleg ettersyn av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Klikk for stort bilete

Kommunal plan for Sunnfjord kommune er lagt ut på høyring. Frist for innspel er 07.11.2019.

Ope dialogmøte i Førdehuset 22. oktober kl. 18.00