Områdeplan Sande sentrum på høyring

 

Klikk for stort bilete

 

Områdereguleringsplan for Sande sentrum - varsel om endra plangrense og utlegging på 1. gangs høyring
 
Det vert i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 lagt ut framlegg til områdereguleringsplan Sande sentrum planID 1430-20150004 ut på 1. gangs høyring.

Ved spørsmål til plan eller innsending av innspel:

tlf 577 18 500 e-post postmottak@gaular.kommune.no

Frist for innspel til plan: 10.12.2019