Ope møte om klimaplanen 24. januar 2019

I samband med at den interkommunale klimaomstillingsplanen vår er på offentleg ettersyn denne månaden, vil vi invitere til ope møte:

24.01.2019 i utstillingssalen i Førdehuset kl. 18 – 21.

 

 

 

 

Program for kvelden:

18 – 18:45: Innlegg frå Sunnfjord Miljøverk, Vestlandsforsking (klimatilpasningssenteret) og

informasjon om planen.

18:45 – 20.30: Gruppearbeid om tema i planen. De kan velje sjølv kva gruppe de ønskjer å gje

innspel til, og det vert rullering for dei som ønskjer å gje innspel til fleire temaområder.

20.30 – 21: Oppsummering

 

Det vert anledning til å stille spørsmål og kome med innspel på møte. Vi har med

prosjektgruppa som har arbeidd med planen (tilsette frå dei fire kommunane),

Fylkeskommunen i Sogn og fjordane, Sunnfjord Miljøverk, Vestlandsforsking mfl. og

saman håpar vi å kunne svare på dei spørsmåla de har.

 

Vi håpar å sjå dykk!