Planprogram ute til offentleg ettersyn- plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune

Planprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sunnfjord kommune er lagd ut til offenlteg ettersyn i 6 veker fram til 19. april til postmottak@forde.kommune.no.
Merk innspel med Sunfjord kommune arkivnummer 19/12.


Kommunehuset i Gaular vil vere ope 27.03.19 kl. 16.00-20.00 slik at alle som er interessert kan kome innom for å gje innspel til planen.