Søknadsfrist for redusert barnehagepris og gratis kjernetid

Du kan søkje om redusert barnehagebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2019/ 2020. Makspris for barnehageplass per månad utan matpengar er kr 3040.

Ein hushaldning skal ikkje betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass.

Søknadsfrist:  27.06.2019 dersom saka skal verte handsama før nytt barnehageår.

Rettleiing  

søknadsskjema