Spelemidlar 2019

Gaular kommune formidlar spelemidlar for anlegg og friluftsliv og til nærmiljøanlegg. Søknad sendast elektronisk via: www.anleggsregisteret.no Søknadsfrist: 1. november.