Tilskot til kulturbygg - søknadfrist 31.03.2019

Tilskot frå den desentralisert ordninga for tilskot til kulturbygg skal bidra til egna lokale, bygningar og utearenaer som gjev rom for ulik kulturell verksemd.
Søknadfrist 31.03.2019

Sjå meir informasjon her