Utleige av skulebygg og Gaularhallen

Lag, organisasjonar og andre kan søkje om å leige lokalar fast for skuleåret 2019/2020 på skulane i Gaular og i Gaularhallen.
Søknad som gjeld skulebygg sendast den aktuelle skulen, ved samarbeidsutvalet innan 18.06.19.
Søknad som gjeld Gaularhallen sendast:  gaularhallen@gaular.kommune.no innan 01.08.19.
Meir informasjon (PDF, 15 kB)