Søknad på stilling

Bli vår nye kollega!

Vi ønskjer å vere ein attraktiv, inkluderande og god arbeidsplass. Gaular kommune har høg kompetanse blant våre tilsette, godt arbeidsmiljø og leverer  gode tenester til innbyggarane.

 

For å levere tenester av høg kvalitet treng vi både gode leiarar og motiverte medarbeidarar. Vil du vere med å bidra til at Gaular er ein god stad å leve, bu og arbeide? 

Sjekk våre ledige stillingar om det er noko av interesse for deg. 

 

Våre ledige stillingar finn du på nettstaden til Easycruit


Ledige stillingar i Sunnfjord kommune
 

 Informasjon om politiattest


Om Gaular kommune


Gaular kommune ligg sentralt i Sogn og Fjordane og har i overkant av 3000 innbyggjarar. Kommunen er i vekst og har ein svært positiv folketalsutvikling.

Kommunen leverer gode tenester for innbyggarane og næringsliv. Det er gode fritidstilbod både sommar og vinter, t.d. skianlegg, fleirbrukshall og flotte naturområder som innbyr til ei rekkje friluftsaktivitetar. 

Frå kommunesenteret Sande er det 15 minutt til flyplass, Førde Lufthamn Bringeland, og 20 minutt til Førde by