Søknad på stilling

Du er velkommen til å søkje ledige stillingar i Gaular kommune

Link til alle ledige stillingar i Gaular kommune:

 

Jobb I Gaular

Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Medlemskap i KLP/SPK. 6 månaders prøvetid.
Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

Om de treng politiattest sjå link nedanfor.

 

Informasjon om politiattest.

 

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no.

 

Søk elektronisk her

 

Dersom du er fast deltidstilsett i Gaular kommune og ynskjer å utvide stillinga di, kan du søkje stillingar som er lyst ut internt, gå til ledige stillingar for interne søkjarar

Ledige stillingar for interne søkjarar

Publisert av Berit Grimsbø Hestad. Sist endra 21.09.2015
Publisert 09.02.2018

Vi har ledige helgestillingar på Gaular bygde- og sjukeheim og i Bu- og miljøtenesta.

Arbeidet høver godt for alle som har interesse for å jobbe med menneske i ulike aldersgrupper.

Ungdom som er under utdanning innan omsorgsyrke er særskilt velkomne som søkjarar.

Tilsetjing i stilling vil skje fortløpa

Annonse (PDF, 239 kB)

Publisert 16.02.2018

Vi treng dyktige lærarar til Gaularskulen skuleåret 2018-2019. Er du ein av dei?

Vi søkjer deg med god fagleg og relasjonell kompetanse, som vil vere med å utvikle eit godt skulemiljø. Teamarbeid, klasseleiing, vurdering for læring og relasjonskompetanse står sentralt. Frå 01.08.2018 har vi ledig fleire faste og mellombelse undervisningsstillingar av varierande storleik, både i barne- og ungdomsskulen. Utlysinga gjeld òg stillingar som måtte verte ledige fram mot skulestart.

Ynskje om stillingsstorleik og arbeidsstad må opplysast i søknaden.

Søknadsfrist: 11.03.18

Sak 18/254

 

Annonse (PDF, 281 kB)

Publisert 18.03.2018
Vaskeriet

Ferievikarar sommaren 2018

Vi treng fortsatt fleire ferievikarar!

Søknadsfristen vert difor utvida til 04.04.18.

 

Stillingar (PDF, 15 kB)

                         

Kontakt

$(TITTEL)
  • Tlf: 57718500
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: