Lokal folkerøysting i samband med kommunereforma

Klikk for stort bilete

Valresultat Totalt (førehand og valting, inklusiv godkjende framande røyster):

JA: Gaular kommune slår seg saman med Førde, Jølster og Naustdal (liten SIS).
649 røyster

NEI: Gaular kommune slår seg ikkje saman med andre kommunar.
600 røyster

 

Prosentfordeling:

JA: 52%
NEI:48%

Det er registrert 2.325 i manntalet. 
Frammøteprosent: 53,75%

Førehandsrøyster (talt opp samla, ikkje fordelt pr. krins):


JA: 89 røyster   NEI: 98 røyster Tilsaman 187 godkjende røyster.

Valting:

Bygstad krins:
386 ordinære røyster

Resultat:
JA: 211    NEI:175

Sande krins:
448 ordinære røyster

Resultat:
JA: 236    NEI:212

Viksdalen krins:
196 ordinære røyster

Resultat:
JA:98    NEI:98

Framande røyster:
32 godkjende framande røyster

Resultat:

JA: 15    NEI:17 (talt opp samla, ikkje fordelt pr. krins).