Førehandsrøysting - Stortings- og sametingsval 2017

Dersom du ikkje har høve til å røyste innafor den ordinære perioden for førehandsrøystegjeving, og heller ikkje på valdagen 11. september, kan du frå 3. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen for å røyste.

 

 

Den 10. august starter den ordinære forhåndsrøystegjevinga.

Ordinær forhåndsrøysting startar 10. august, men allereie frå 3. juli er det mogleg å røyste på kommunehuset på Sande.

 

Du kan røyste på førehand fram til og med 8. september.

Du kan røyste på førehand i alle kommunar i landet. Men på valdagen må du røyste i den kommunen du har registrert bustadadresse den 1. juli. Du kan berre røyste ein gong.  

Vær merksam på at ikkje alle registrerte parti i Noreg stiller til val i alle fylker.

Åpningstida er: måndag-fredag kl. 08.00-15.30

Hugs å ta med deg legitimasjon når du skal røyste!
Det er fint om du og tar med deg valkort, men du kan røyste utan valkort.

Spørsmål? Kontakt oss gjerne:

Postmottak@gaular.kommune.no

Tlf. 57 71 85 00