Oversikt over tilsette


Andre

Ansatte i avdelingen Andre
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 71 63 33
57 71 82 19 970 19 330

Andre - Gaular kommune

Ansatte i avdelingen Gaular kommune
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 71 85 00

Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
einingsleiar barnevern 57 72 21 06 952 23 430
Ove Mjåtveit

Flyktningekonsulent

Ansatte i avdelingen Flyktningekonsulent
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningskonsulent 970 54 116

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
leiar NAv 55 55 33 33
Sylvia Brakestad
einingsleiar 57 71 82 35 970 54 100
therese Brakestad
einingsleiar helsestasjon 57 71 82 70 970 54 125
Edith  Burdahl
kommunalsjef helse og omsorg 57 71 82 05 917 04 417
Kjell Idar  Dvergsdal
einingsleiar sjukeheim 57 71 82 21 970 54 121
Anita Eide Kvamme
einingsleiar bu- og miljøtenesta 57 71 82 34 970 54 115
Stine Lutentun
fastlege 57 71 82 40
konsulent 57 71 82 00
konsulent 57 71 82 00
Ellinor Taftø

Helse og omsorg - Bu- og miljøtenesta

Ansatte i avdelingen Bu- og miljøtenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
gruppeleiar 57 71 82 80 970 54 128
57 71 82 34 970 54 106
57 71 82 80

Helse og omsorg - Fysikalsk avdeling

Ansatte i avdelingen Fysikalsk avdeling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
fysioterapeut 57 71 82 60
fysioterapeut 57 71 82 60
einingsleiar fysioterapi 57 71 82 60 404 16 991

Helse og omsorg - Gaular bygde- og sjukeheim

Ansatte i avdelingen Gaular bygde- og sjukeheim
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
husøkonom 57 71 82 33
kjøkkensjef 57 71 82 27
einingsleiar 57 71 82 21 970 54 121
vaktmeister 57 71 82 18 950 98 918

Helse og omsorg - Gaular helsestasjon

Ansatte i avdelingen Gaular helsestasjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
einingsleiar 57 71 82 70 970 54 125
57 71 86 03
57 71 80 66
helsesøster 57 71 82 70
jordmor 57 71 82 70 970 54 101

Helse og omsorg - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
einingsleiar 57 71 82 35 970 54 100
therese Brakestad
970 54 105

Helse og omsorg - Tenesta for psykisk helsearbeid

Ansatte i avdelingen Tenesta for psykisk helsearbeid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
einingsleiar-psykiatrisk sjukepleiar 57 71 82 10 970 54 123
sosionom - ruskoordinator 57 71 82 54 970 54 127
psykiatrisk sjukepleiar 57 71 82 11 970 54 111
osykiatrisk sjukepleiar 57 71 82 54 970 54 118

Næring og teknisk

Ansatte i avdelingen Næring og teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
ingeniør plansak 57 71 85 58
Rådgjevar næring og teknisk 57 71 85 20
Kommunalsjef næring og teknisk 57 71 85 21 926 58 166
Truls Hansen Folkestad
avd.ing. oppmåling 57 71 85 23
Trond Hegrestad
avd. ing. bygg 57 71 85 22
Magnar  Hellebust
fagkonsulent landbruk 57 71 85 34
Linn Hovlandsdal
konsulent 57 71 85 15
Stig Olav Kleiven
fagkonsulent skogbruk 57 71 85 33 902 09 546
Magnus  Mo
Varabrannmann 20% stilling 57 71 85 08 959 80 991
Per Otto Selstad
ingeniør byggsak 57 71 85 53

Næring og teknisk - Teknisk uteseksjon

Ansatte i avdelingen Teknisk uteseksjon
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
fagarbeidar 959 80 993
fagarbeidar 959 80 998

Tilsett i vikariat for Rune Hoff

leiar uteseksjonen 57 71 85 25 959 80 989
fagarbeidar 959 80 999 959 80 999
fagarbeidar VA 959 80 990
feiar 959 89 611
fagarbeidar 959 80 995

Oppvekst og kultur

Ansatte i avdelingen Oppvekst og kultur
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
kommunalsjef oppvekst og kultur 57 71 85 41 416 19 583
Merete Grimestad Birkeland
Konsulent 57 71 85 42 454 29 930
Marit Birgitte Refvik

Oppvekst og kultur - Barnehagar

Ansatte i avdelingen Barnehagar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagestyrar Viksdalen bhg. 57 71 97 90
Bodil Flaten  Espeseth
Barnehagestyrar Bygstad bhg. 57 71 85 10 970 53 654
Anne Jorunn   Fauske

Oppvekst og kultur - Barnehagar - Privat barnehage

Ansatte i avdelingen Privat barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
avd. 0-3 57 71 61 39 952 36 653
avd. 3-6 57 71 63 00 952 36 653

Oppvekst og kultur - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
biblioteksjef 57 71 85 44
57 71 85 60

Oppvekst og kultur - Bygstad skule

Ansatte i avdelingen Bygstad skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 71 86 00
57 71 86 05
57 71 86 07
Rektor Bygstad skule 57 71 86 03
Kirsten  Råheim

Oppvekst og kultur - Sande skule

Ansatte i avdelingen Sande skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
konsulent 57 71 85 43
Rektor Sande skule 57718531/57718530
Rune  Kvammen
SFO - leiar Sande skule 480 48 187
57 71 85 30
Undervisningsinspektør 57 71 85 26

Oppvekst og kultur - Viksdalen skule

Ansatte i avdelingen Viksdalen skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor - Viksdalen skule 57 71 80 82
Jorunn Hope
57 71 80 80
57 71 80 93
959 80 998

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
ordførar 57 71 85 14 952 81 056
Mathias Råheim

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
leiar 57 82 93 00

Rådmannen

Ansatte i avdelingen Rådmannen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass. rådmann 57 71 85 06
Gro Bjørvik
Arkivleiar 57 71 85 05
Anne Karin  Folkestad
Konsulent 57 71 85 03
Berit Grimsbø Hestad
Konst. rådmann 57 71 85 12 970 54 119
Dag Ripe
prosjektleiar bygg, anlegg og utvikling 57 71 85 47 951 91 776
Harald Støfringsdal

Økonomikontor

Ansatte i avdelingen Økonomikontor
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
einingsleiar rekneksp/skatt 57 61 26 84 909 53 559