Årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og kommunale betalingssatsar for 2019 er lagt til offentlig ettersyn

penger - Klikk for stort bilete Årsbudsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 og betalingssatsar for 2019 er no lagt til offentleg ettersyn.

 

 

 

 
 

Investeringsprogram 2019 - 2022 (PDF, 2 MB)

 

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 339 kB)- sak som skal politisk handsamast i kommunestyret 14.12.18
 
 
Investeringsbudsjett 2019 - 2022 - (PDF, 463 kB)sak som skal politisk handsamast i kommunestyret 14.12.18