Eigedomsskatt for 2019

 

Eigedomsskattelista for 2019 er lagt ut til offentleg gjennomsyn i 3 veker frå 01.03.2019 (Eigedomsskattelova §§ 14 og 15).

Lista er utlagt på tenestetorget i kommunehuset og viser alle eigedomar med takst, skattesats og eigedomsskatt.

 

Kvar enkelt får tilsendt skattesetel.

Det er 6 veker klagerett.

 

Eigedomsskattelista for 2019 (PDF, 7 MB) - offentleg ettersyn