Hjortevilt - pålegg om å teste for skrantesjuke

Mattilsynet og Miljødirektoratet har eit nasjonalt kartleggingsprogram for skrantesjuke.

Gaular er ein av i alt 82 tilfeldig utvalde kommunar der hjortevilt felt under jakt skal testast for skrantesjuke.

Miljødirektoratet har no gjort vedtak om å påleggje jegerane som feller hjortevilt i dei aktuelle kommunane under jakta i haust å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Alle jegerar må registrere felte dyr og skrantesjukeprøva på www.settogskutt.no

Dyr som skal testast: Villrein som er 1 år eller eldre

Hjort som er 2 år eller eldre.

Prøva skal innehalde både hjerne og lymfeknutar.

For å få eit best mogeleg resultat av kartleggingsprogrammet vert det i Gaular arrangert møte den 16. august kl. 20.00 på Sande Kro & Hotell. På møtet blir det gjennomgang av sjølve prøvetakinga og registreringa.

Tilsvarande møte blir arrangert i Førde 21. august, på Jølster 22. august, i Naustdal 23. august og i Florø 27. august.

Møtet er gratis og ope for alle.