Opningstid kommunehuset jule- og nyttårshelga

Opningstida i jule og nyttårshelga:

Julafta og nyttårsafta er det stengt på tenestetorget,  i romjula er det redusert opningstid frå kl 10.00 til kl 1400.