Aktivitetsmidlar

Klikk for stort bilete

Aktivitetsmidlane i Gaular skal stimulere til aktivitet og tilskipingar. Aktivitetar for born og unge vert prioritert. Tilskotet vert ikkje gjeve til ordinær drift, men til oppstart eller gjennomføring av konkrete prosjekt, aktivitetar eller underskotsgaranti.

Det vert delt ut kr. 20 000 kvart år.  

Aktivitetsmidlane skal gå til aktivitetar og arrangement, ikkje til drift av lag og organisasjonar. Det må leggast ved årsmelding og godkjend rekneskap for siste arbeidsår.  

  Retningslinjer (PDF, 7 kB)

Søknad om aktivitetsmidlar

Kontakt

bilde av personen: Marit Birgitte Refvik
Konsulent
  • Tlf: 57718542
  • Mob: 45429930
  • E-post: