Bygstad skule

Med Storehesten i nord, og i omgivnader vel eigna for leik og læring, Bygstad skule - Klikk for stort bilete

ligg Bygstad skule.

 

Bygstad skule er ein barneskule med elevar frå 1. - 7. klasse i Gaular kommune i Sogn og Fjordane.  Når elevane er ferdig på Bygstad må dei vidare på ungdomsskulen som ligg på Sande som er kommunesenteret i kommunen.

Skulen var ny og innflyttingsklar år 2000.  Det er 1 - 7  skule og har ca 100 elevar.

Frå skulen er det gåavstand til barnehagen, kyrkje og samfunnshus.

Verdiord:

Trivsel og respekt

Kunnskap og kulturarv

Visjon for skulen:

Godt grunnlag for god framtid!

Bygstad skule si heimeside

Kontakt

bilde av personen: Kirsten  Råheim
Rektor Bygstad skule
  • Tlf: 57718603
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: