Breiband Bringeland - Skilbrei - Lunde - Hatlebrekke - Høgelid

Viksdalen i haustfargar - Klikk for stort bilete

Kommunen har etter søknad fått tilskot frå Nkom til utbygging av breiband i området

Bringeland (frå Perhaugen bustadfelt)-Skilbrei-Langeland-Lunde-Hatlebrekke-Høgelid.

Dette breibandsprosjektet vart etter offentleg utlysing vunne av Telenor Norge a/s.

Prosjektet er basert på tilskot, då ulike breibandsleverandørar, deriblant Enivest, har stadfesta at området ikkje vert bygt ut på kommersielt grunnlag.

I Gaular vert no dette området bygt ut dersom innbyggjarane i dette området ynskjer å vere med å bidra i form av eit bidrag til å dekke kostnadane med utbygginga.

Dekningsbidrag som kommunen vil krevje inn er på kr. 6.700,- frå kvar eigedom.

I tillegg kjem tilknytingsavgift på kr. 1.980,- m/mva. inkludert modem til breibandsleverandøren Telenor Norge as.

Telenor er avhengig av oppslutnad blant innbyggjarane i området og har/vil gjennomføre sal av abonnement.

Gaular kommune vil oppmode innbyggjarane i området om å slutte opp om dette kommunale prosjektet, då dette prosjektet skal sikre at alle bustadar innafor området

Bringeland-Skilbrei-Langeland-Lunde-Myrmel-Hatlebrekke-Høgelid skal få tilbod om breibandstilknytning.

Det er store tilskot no som gjer det mogeleg å få til ei slik utbygging for heile dette området.

Som de sikkert kjenner til så har Enivest rett etter informasjonsmøte på Skilbrei den 30. juni 2016 vore i området Bringeland og Skilbrei og tilbydd breibandstilknytning.

Enivest har tidlegare svara at området ikkje vert bygd på kommersielt grunnlag og at området dermed er støtteberettiga.

Gaular kommune gjer merksam på at alle som tingar breiband, enten med Telenor eller Enivest, må betale ei brukarfinansiering på kr. 6.700,- i tillegg til tilknytningsavgift.

 

Det er oppretta fylgjande grendalagskontaktar:                      

 
Høgelid: Arne Vik 

tlf
928 69 698

Lunde (+Myrmel og Hatlebrekke): 

Dagmunn Fauske

tlf
982 40353
  

Bringeland (+Espeland):  

Bjørn-Egil Holmøyvik 

tlf
481 67 135

Skilbrei (+Langeland):  

Magne Øvrebø

tlf
958 22 028

 

Atle Fasteland
rådmann
 

Informasjonsmøte 30.06.2016 (PDF, 82 kB)

Informasjonsskriv (PDF, 481 kB)

Kart (PDF, 838 kB)

Kontakt

bilde av personen: Atle Fasteland
Rådmann
  • Tlf: 57718513
  • Mob: 99564610
  • E-post: