Avlastning i sjukeheim

Inngangsparti Gaular bygde- og sjukeheim - Klikk for stort bilete

 

 

 

Avlastningsopphald i institusjon er eit tilbod til personar og familiar som har omfattande omsorgsoppgåver. Ordninga er for å gje den som har den daglege omsorga høve til å ha ein pause. Du kan søkje om avlastningsopphald etter kvart som behovet melder seg.

Dersom omsorgsytar skal planlegge ferie eller at ein på annan måte er avhengig av avlastning i ein bestemt periode, bør det søkjast om lag 2 mnd. før perioden tek til.

Gå til søknadsskjema (PDF, 97 kB)

 

Søknad sendast: Gaular kommune, Helse og sosialetaten, Førdevegen 15, 6973 Sande

 

Kontakt

bilde av personen: Anita Eide Kvamme
einingsleiar sjukeheim
  • Tlf: 57718221
  • Mob: 97054121
  • E-post: