Bygstad barnehage

Bygstad barnKlikk for stort bileteehage er ein av to kommunale barnehagar i Gaular kommune. 

Den vart starta i 1977 av Bygstad Husmorlag som barnepark, og seinare som ein avdelings barnehage.

 

 

I 1989 vart det oppretta ei avdeling til, og i 1993 flytta vi inn i nye bygg på Svaberget i Bygstad. Bygstad Kvinne- og familielag var framleis eigar på det tidspunktet. Barnehagen har sida då hatt tre avdelingar for born i alderen 0 - 6 år.

Gaular kommune vart i 1998 ny eigar av Bygstad barnehage.  Hausten 2013 utvida vi med endå ei avdeling.  ei midlertidig avdeling i gamle bankbygget i Vikja i Bygstad.
Januar 2018 var tilbygget på Bygstad barnehage ferdig, og Bygstad barnehage fekk igjen samla alle ungane i ein flott og funksjonell barnehage.

Vi har ei stabil personalgruppe, med bort i mot fullstendig to - pedagog system. 

Til elektronisk søknadssenter.

 

Fokus ved barnehagen:

Arbeidsmiljø

Samspel

Samarbeid med foreldre

 Bygstad barnehage har mykje natur som næraste nabo. Skog, fjell og elv er flittige besøksområder.  Fjorden ligg ikkje så langt unna, og skule, kyrkje og div arbeidsplassar ligg i gangavstand.  Vi har og Holten gard med mange ulike dyr tilgjengeleg.

 

Vår visjon:

 

EIN TRYGG STAD Å VÆRE - SAMAN SKAL VI LÆRE. 

Våre verdiar:

 

Humor - Trivsel - Tradisjonsbærar

Kontakt

bilde av personen: Anne Jorunn   Fauske
Barnehagestyrar Bygstad bhg.
  • Tlf: 57718510
  • Mob: 97053654
  • E-post: