Samanføying av eigedommar

 Eigedomar som ligg i same kommune og har same heimelshavarar/eigarar, kan slåast  saman.

Rettshavarar i eigedommane må varslast om samanføyinga.

Dersom  eigedomane har ulike heftelsar må det ordnast opp i desse før eigedomane kan slåast saman.

Opplysningar om heftelsar kan De få ved å henvende Dykk til Statens kartverk.

Søknadskjema

 

 

Kontakt

bilde av personen: Trond Hegrestad
avd.ing. oppmåling
  • Tlf: 57718523
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: