Seksjonering

Seksjonering av bygning kan nyttast for fleirbustadbygg eller bygg med fleire brukseiningar.

Seksjonering kan og omfatte uteareal tilknytt bygning.

Heimelshavarar for eigedommen kan sette fram begjæring om seksjonering for ein eigedom.

Søknadskjema

 

Det vert teke gebyr for søknad om seksjonering.

Prisliste

Kontakt

bilde av personen: Trond Hegrestad
avd.ing. oppmåling
  • Tlf: 57718523
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post:  
bilde av personen: Magnar  Hellebust
avd. ing. bygg
  • Tlf: 57718522
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: