Tomteopplysningar

 Oversikt over ledige tomtar i Gaular pr 01.02.2018. 

    

Sande - Steia bustadfelt (PDF, 101 kB)Bygstad - Bygstadhaugane bustadfelt (nye) (PDF, 255 kB)Bygstad - Bygstadhaugane (gamle) (PDF, 194 kB)

Viksdalen - Hellebustneset (PDF, 113 kB)

 

Tomtekart - Steia bustadfelt (PDF, 743 kB)

Tomtekart - nye Bygstadhaugane (PDF, 474 kB)

Prisliste (PDF, 612 kB)

 

 

Tomteopplysningane gjeld kommunale bustadtomtar som er ledige og byggeklare.

Ta kontakt for tomtekart for Hellebustneset og gamle Bygstadhaugane.

Publisert av Anne-Karin Folkestad. Sist endra 13.02.2018

Kontakt

bilde av personen: Gro Bjørvik
Økonomikonsulent
  • Tlf: 57718506
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: