Vatn og avløp

Gebyr

Tilkoplingsgebyr er eit eingongsgebyr som må betalast i samband med at du koplar eigedommen din til det kommunale vass- og avløpsnettet, eller at du får pålegg om slik tilkopling.  Tilkoplingsgebyret vert som regel kravd etter at det er gjeve byggeløyve.

Årsgebyr for vatn og avløp er årlege gebyr som du må betale til Gaular kommune når eigedommen din er tilkopla det kommunale kloakknettet.  Kommunen reknar årsgebyr for vatn og avløp frå den datoen bygget er tilkopla.  Har du spørsmål kring fakturering må du ta kontakt med tenestetorget på telefon 57 71 85 00 .

Gebyrsatsane går fram av  prislista (PDF, 471 kB) som er lagt ut på heimesida.

Grunnlaget for utrekning og innkrevjing av gebyr, ligg i lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr (PDF, 133 kB).

Fråkopling av vatn og avløp

 

fråkopling av eksisterande stikkledningar skal utførast av fagkunnig føretak, og meldast til kommunen før fråkopling skjer.

Finn skjema her

Publisert av Anne-Karin Folkestad. Sist endra 11.03.2016 av Anne-Karin Folkestad
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Kontakt

bilde av personen: Magnar  Hellebust
avd. ing. bygg
  • Tlf: 57718522
  • Mob:
  • E-post:  
Lokale vedtekter (1)
 
 
Login for redigering