Støttekontakt

Klikk for stort bileteKva er ein støttekontakt?

Ein støttekontakt er ein løna person som gjennom samvær og ulike fritidsaktivitetar er med på å auke eit anna menneske si evne til å utfolde seg, meistre ulike situasjonar og styrke trua på seg sjølv.

 

Kven kan få tildelt støttekontakt?

Mange ulike menneske treng støttekontakt. Det kan vere personar som på grunn av alder, funksjonshemmingar, psykisk utviklingshemming, sosiale- eller psykiske vanskar, har vanskar med å kome seg ut på eiga hand eller delta på aktivitetar.

Dei som treng støttekontakt har gjerne vanskar med å kome seg ut på eiga hand, har lite nettverk, føler seg einsame, nedsett funksjonsevne, sosiale eller psykiske problem. Tenesta er gratis kan søkjast av personar i alle aldrar.

Kva omfattar støttekontakttenesta?

  • Delta på aktivitetar eller andre ting du ynskjer å kunne gjere saman med støttekontakten.
  • Samvær oftast ein eller to gonger i veka.
  • Antal timar vert fastsett ut frå ei individuell vurdering av din situasjon.

Gå til søknadskjema (PDF, 274 kB)

Søknaden sendast til: NAV Gaular, Førdevegen 15 , 6973 Sande eller du kan levere den ved personleg frammøte på Nav kontoret.

Dersom nokon hjelper deg med fylle ut søknad må du gje desse fullmakt

Fullmakt (PDF, 177 kB)

 

Støttekontakt og avlastning - servicerklæring

Kontakt

bilde av personen: Sylvia Brakestad
leiar NAv
  • Tlf: 55 55 33 33
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: