Hjelpemiddel

Rullestol - Klikk for stort bilete Tekniske hjelpemiddel er tenkt å kompensere for tapte funksjonar innan rørsleområdet, syn, høyrsel og det kognitive området. Korttidsutlån er kommunen sitt ansvar, medan ansvar for langtidsutlån er lagt til NAV Hjelpemiddelsentral i Førde. Langtidsutlån er definert som eit varig behov ut over 2 -3 år.

 

 

Kven henvender eg meg til?

Fysikalsk avdeling har ansvar for og orgniserar utlån. Ved søknad om kommunalt hjelpemiddel treng ein ikkje søknadsskjema - du kan ringe på tlf 57 71 82 60. Når du henvender deg til oss vil det bli sett i verk ei kartlegging av ditt behov og ein av fysioterapeutane vil hjelpe deg vidare med søknad. 

Dersom du allerede har tenester frå Heimesjukepleien kan du snakke med dei om behov for hjelpemiddel. 

Ved søknad om varig utlån må ein kontakte fysikalsk avdeling på tlf 57 71 82 60 for hjelp med søknaden.

Publisert av Kari Iren Birkeland. Sist endra 19.11.2015