Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0 - 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, foreldrerettleiing, habilitering, vaksinasjon, svangerskapsomsorg. Vi leiger ut elektrisk brystpumpe.

Helsestasjonen finn du i første etasje i helse og omsorg.

Telefonnummer: 577 18 270 / 970 54 125

Postadresse: Førdevegen 15, 6973 Sande

 

 

 

Kontakt

bilde av personen: Edith  Burdahl
einingsleiar helsestasjon
  • Tlf: 57718270
  • Mob: 97054125
  • E-post: