Helsestasjon

Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med helsestasjonsteneste for barn 0 - 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, foreldrerettleiing, habilitering, heimebesøk til nyfødde, vaksinasjon, svangerskapsomsorg. Vi leiger ut elektrisk brystpumpe og sengevætingslarm.

Helsestasjonen finn du i første etasje i helse- og sosialetaten.

Telefonnummer: 57 71 82 70

Postadresse: Førdevegen 15, 6973 Sande

 

 

 

Publisert av Reidun Strand. Sist endra 22.12.2017