Skulehelsetenesta

Klikk for stort bileteKlikk for stort bileteKlikk for stort bilete

 

 

 

 

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år.

Kva kan skulehelsetenesta hjelpe med?

Du kan få råd og rettleiing og få gjennomført helseundersøkingar og vaksinasjonar. Skulehelsetenesta har også som oppgåve å fremje eit godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane.

Alle du snakkar med i skulehelsetenesta har taushetsplikt.

Korleis få kontakt med skulehelsetenesta?

På skulane i Gaular vil helsesøster vere tilgjengeleg - sjekk kva tidspunkt som gjeld for din skule.

Faste oppgåver:

  • 2. klasse: diftere, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)
  • 3. klasse: vekt- og høgdemåling, og samtale hos helsesøster (lege ved behov)
  • 6. klasse: meslingar, kusma og "raude hundar" (MMR-vaksine)
  • 7. klasse: humant paillomavirus (HPV) - vaksine 3 doser, jenter
  • 8. klasse: individuelle samtaler med helsesøster (evt. gruppesamtalar), vekt og høgde måling. Tverrfagleg temadag.
  • Oppfølging ved behov
  • 10. klasse: difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (DTP-IPV) - samlivsundervisning.  Oppfølging ved behov.

Ta kontakt med helsestasjon på tlf 57 71 82 70 eller 97 05 41 23 (skulehelsesøster) 

"Kjærlighet og grenser"

Gaular kommune har innført eit familieretta program for rusemiddelførebygging blant skuleungdom i 10-14 års alderen. Programmet er utforma for å førebygge:

  • bruk av tobakk, alkohol og narkotika blant tenåringar
  • styrke familiekompetansen
  • styrke familiebådnet

Programmet er ein kombinasjon av ein aktiverande ANT-pedagogikk (Alkohol, Narkotika, Tobakk) for elevar og eit kursprogram for føresette som består av åtte ulike steg. Delen for føresette inneheld ein "føresettskule" der DVD-filmar dannar grunnlag for diskusjonar om ulike tema. Programmet vert gjennomført for 7. klasse med føresette i Gaular kommune.