Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er eit tilbod til eldre og /elller funksjonshemma som ynskjer å bu heime, men av ulike årsaker føler seg utrygg og vil sikre at ein får raskt hjelp ved behov.

Søknad skal sendast Gaular kommune v/helse og omsorg, Førdevegen 15, 6973 Sande.
 

Gå til søknadskjema (PDF, 97 kB)

Søknadar vert handsama fortløpande på inntaksmøte kvar veke.