Omsorgbustad

Omsorgsbustader er eit butilbod til personar som etter ei totalvurdering med vekt på helse, butilhøve og sosialt nettverk, har behov for tilgang til døgnteneste. Det er ikkje søknadsfristar og alle kan søkje fortløpande.

Gå til søknadsskjema (PDF, 97 kB)

Søknad skal sendast til:

Gaular kommune v/helse- og sosialetaten,  Førdevegen 15, 6973 Sande.

Kontakt

bilde av personen: Kjell Idar  Dvergsdal
kommunalsjef helse og omsorg
  • Tlf: 57718205
  • Mob: 91704417
  • E-post: