Psykisk helsearbeid/ rusomsorg

Junikveld ved Viksdalsvatnet - Klikk for stort bilete

Psykisk helsearbeid er eit lågterskeltilbod som yter tenester innanfor psykisk helse og rus.Det kan òg vere hjelp til pårørande. Psykiatritenesta/ruskoordinator har kontor på helse og sosialetaten (3.høgda Gaular bygde-og sjukeheim).

 

Føremålet med tenesta er å fremje sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.Hjelpa kan bestå av samtalar, råd, rettleiing, informasjon, aktivisering og støtte. Kontakten kan vere i heimen eller på kontoret.

Heimebuande i alle aldrar og livsfasar som meiner dei har behov for psykisk helsearbeid og/eller rusomsorga sine tenester, kan søkje om dette.

 

Du kan ringe psykiatritenesta for å få hjelp til å skaffe deg den informasjonen som er nødvendig:

Roger Lundekvam:                tlf. 57 71 82 10

Astrid P. Heggheim:              tlf. 57 71 82 11

Britt Aarbergsbotten:             tlf. 57 71 82 10

Eirik Skaar Døskeland (ruskoordinator) tlf. 97 05 41 27

Publisert av Reidun Strand. Sist endra 20.02.2015 av Kari Iren Birkeland
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}

Kontakt

bilde av personen: Roger Lundekvam
Leiande psykiatrisk sjukepleiar
  • Tlf: 57718210
  • Mob:
  • E-post:  
 
 
Login for redigering